Zespół

mgr inż. Bartosz Boniewski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej OPL/0651/PWOK/10
Członek opolskiej izby inżynierów budownictwa OPL/BO/0032/11
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej

mgr inż. Łukasz Tyburski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej OPL/0714/POOM/11
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej

mgr inż. Daniel Żugaj

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 265/DOŚ/10
Członek dolnośląskiej izby inżynierów budownictwa DOŚ/BO/0099/11
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

mgr inż. Ireneusz Paluszek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej OPL/0094/POOK/04
Członek opolskiej izby inżynierów budownictwa OPL/BO/0054/05
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej

IPe – Projektowanie i Usługi Budowlane Ireneusz Paluszek
56-504 Dziadowa Kłoda, ul. Brzozowa 10C

mgr inż. Grzegorz Scholz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej OPL/0688/POOK/11
Członek opolskiej izby inżynierów budownictwa OPL/BO/0082/09
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej

SCHOLZ BIURO INŻYNIERSKIE
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 33/12

mgr inż. Wojciech Tarkowski

Uprawniania budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do:
– kierowania i nadzorowania robót LBS/0011/OWOK/08,
– projektowania LBS/0094/POOK/10
członek lubuskiej izby inżynierów budownictwa; numer członkowski LBS/BO/0050/10
absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

FRESKON Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego Wojciech Tarkowski
al. gen. Józefa Hallera 123/7, 53-201 Wrocław

 

© Copyright bbkonstruktor 2011. All rights reserved.